Akademická licencia SPSS pre UMB

Na tomto mieste si môžete stiahnuť DVD obrazy inštalácií programov z rodiny SPSS. DVD obrazy sú vo formáte ISO.

Prístup k súborom je chránený autentifikáciou. Prípadné problémy s inštaláciou konzultujte s Mgr. Jánom Karabášom, PhD..

Podmienky používania Akademickej licencie

Každý používateľ Akademickej licencie SPSS Statistics 19.0 (ďalej "licencie") je výlučným a jedinečným používateľom tejto licencie. Používateľ má právo použiť výhradne jednu kópiu softvéru na pracovnej stanici, ktorá je v majetku UMB. Licencia smie byť využitá len pre akademické a vedecké účely. Komerčné využitie licencie je striktne zakázané a pri zistení tejto skutočnosti môže využiť Univerzita Mateja Bela právne prostriedky na nápravu stavu. Ďalšie podmienky používania sú definované v "Licenčnej zmluve k softvéru", ktorá je nedeliteľnou súčasťou každej inštalácie softvéru. Pri zistenom porušení licenčných podmienok užívateľom tejto licencie neberie na seba Univerzita Mateja Bela žiadne záväzky.

Inštalačné manuály

Inštalačné manuály síce referujú inštaláciu SPSS verzie 18, ale sú platné aj pre aktuálnu verziu (SPSS 19). Manuály sú prispôsobené požiadavkam pre jednotlivé špecifické typy inštalácií. Vyberte si správny inštalačný manuál. Niektoré manuály (k SPSS 19) sú súčasťou ISO obrazov inštalačných DVD.

ISO obrazy inštalačných médií

Opravné balíčky, pluginy

Valid HTML 4.01 Transitional